Informasi COVID-19 untuk orang Kristen ada di:corona.sabda.org

Blog Terbaru

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA

Kesaksian Saya Mengikuti DIK&Diskusi

Shallom,Puji dan Syukur kepada Tuhan sebab selama saya mengikuti pelajaran DIK dari 1-6,banyak pelajaran2 baru yang telah saya dapat pelajari kerana sungguhpun saya telah menjadi pengikut Kristus selama hampir 40tahun,masih banyak rahsia2 Firman Tuhan yang belum saya mengerti sepenuhnya.Ini saya tahu ketika masa menjawab soalan2 dari pelajaran 1 hingga pelajaran 6 saya belum dapat memberikan jawapan yang tepat dan masih salah dalam memilih jawapan yang benar.Terutama dalam soalan Easi atau karangan,saya sangat lemah.Pelajaran DIK begitu membantu saya belajar memahami kebenaran Firman Tuhan

Pages