Informasi COVID-19 untuk orang Kristen ada di:corona.sabda.org

KESAN DAN PESAN KELAS PPL Sept/Okt 2016

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA

Salam Damai dalam kasih Kristus.
Pertama-tama melalui blog ini saya bersyukur kerana menemukan web PESTA. Dimana melalui web ini saya berpeluang memperdalamkan pengetahuan saya tentang berbagai teologi yang ada dalam PESTA. Terima kasih kepada Ibu Kusuma selaku Moderator PESTA yang telah memberi peluang dan kesempatan buat saya menyertai kelas PPL.
melalui kelas PPL ini telah banyak membantu saya untuk mengetahui perkara-perkara yang sebelumnya saya tidak ketahui.Terus terang saya katakan bahawa melalui kelas PPL telah menarik minat saya untuk mengetahui sejarah-sejarah dalam PPL, yang dulunya memang saya kurang tertarik. Terima kasih dan syukur kerana kelas PPL ini benar-benar telah memberi kesan buat saya. Dari kurang minat membaca tentang sejarah, menjadi sangat berminat dan suka menghabiskan masa untuk membaca sejarah-sejarah Perjanjian Lama. sampai-sampai lupa membuka Facebook untuk melihat posting tentang Kelas PPL.
Pesan saya, semoga PESTA dapat terus berkembang dan membimbing lebih ramai umat kristen agar berpengetahuan rohaninya.

Terima kasih.

Komentar