Komentar

Peserta AUA I Juli/Agustus 2012

 Informasi COVID-19 untuk orang Kristen ada di:corona.sabda.org

Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs PESTA

Modul AUA I | Kalender Akademik | Nilai | Diskusi | Info Kelas

No. No. Induk Nama Kota Tugas
1 2012-05-025 Arie Budiman Solo V
2 2010-01-002 Asta Abraham Jakarta Pusat V
3 2011-06-026 Charista Chrisanty Bandung V
4 2012-01-002 Darwin Pangaribuan Bandar Lampung V
5 2011-06-030 Erwandi Kepalauan Riau V
6 2007-04-030 Feronica Bekasi V
7 2010-06-052 Gita Mahardhika Bangi V
8 2012-05-035 Hans W.A. Leleuly Ambon V
9 2010-06-054 Husin Gunawan Banyuwangi V
10 2011-06-034 Ida Tjio Serang V
11 2008-08-057 John latuharhary Jakarta V
12 2010-06-055 Lawah Salleh Subang Jaya V
13 2006-04-023 Lidia Nani Denpasar V
14 2011-01-008 Linda Cheang Bandung V
15 2005-08-004 Luki F. Hardian Bogor V
16 2007-01-012 Melce Yonathan Waingapu V
17 2011-06-037 Monika Candrasari Surabaya V
18 2011-01-010 Nathanael Marvin Bandung V
19 2010-06-059 Patikkos Siahaan Bekasi V
20 2009-01-007 Paul Abraham Tangerang V
21 2012-05-039 Rahel Napsi Hongkong V
22 2005-10-044 Robert Leonard Jakarta Timur V
23 2012-05-044 Stefanus Agus Tangerang V
24 2011-01-017 Tjuk Imansafi Solo V
25 2010-06-066 Yusak Bin Gopog Ranau V


Catatan : Yang menjadi peserta AUA I Juli/Agustus 2012 adalah mereka yang sudah menyelesaikan seluruh pelajaran

Jadwal: